close
تبلیغات در اینترنت
شاعر توک تام نوبخت
loading...

انجمن تخصصى خانواده تئاتر شهر تهران

شاعر:توک تام نوبخت         نشسته امدر همین خانهبا قالیچه های دستباف قدیمیکه تار هایشان دزدکیبه پود چشمان من نخ میدهنددرست مثل ساز تووقتی که سر صبح کوک می شود تا در صورت نشسته ام چهار مضراب بزند!من قول داده ام... بیشتر از گربه های خانگیبه تو وفادار بمانمو به صدای قرچ قرچ تخت نخندمدر عوض قولِ دستهای توکه وقت تار زدن بوی لیمو ترش بگیرندوآنوقت ساقه خیس موهای منوقتی زیر پتو دور از چشم تو خود را به خواب زده است! این روزها ولیتو فالش می زنی و من مجبورم تمام وفاداریم راوقتی ثابت…

آخرين ارسال هاي انجمن

شعری از توک تام نوبخت

 
شاعر:توک تام نوبخت
 
 
 
 
نشسته ام
در همین خانه
با قالیچه های دستباف قدیمی
که تار هایشان دزدکی
به پود چشمان من نخ میدهند
درست مثل ساز تو
وقتی که سر صبح کوک می شود
تا در صورت نشسته ام
چهار مضراب بزند!
من قول داده ام
...
بیشتر از گربه های خانگی
به تو وفادار بمانم
و به صدای قرچ قرچ تخت نخندم
در عوض قولِ دستهای تو
که وقت تار زدن
بوی لیمو ترش بگیرند
وآنوقت ساقه خیس موهای من
وقتی زیر پتو
دور از چشم تو
خود را به خواب زده است!
این روزها ولی
تو فالش می زنی
و من مجبورم
تمام وفاداریم را
وقتی ثابت کنم
که مورچه های توی کابینت را متقاعد میکنم
اززندگی ما بروند بیرون!
نه !
اصلا همه ی اینها نیست
خوب که نگاه میکنم
من جوان شده ام
آنقدر که تو باشی و این خانه
و یک دست استکان بدون نعلبکی
احساس غرور میکنم
و تو پیر!
آنقدر پیر
که دیگر نمی توانی
در حیاط پشتی دانشکده
جلوی چشمان وغ زده ی گنجشکها
مرا محکم ببوسی
و آهسته بگویی
هیس!
تکــــــــــــتم.آبان 89...
خانواده تئاتر شهرتهران بازديد : 135 پنجشنبه 11 خرداد 1391 زمان : 11:47 نظرات ()
تبليغات

لينک دوستان

کدهاي اختصاصي